Mô tả trang

Nội thất trường học

Tủ bảo quản kính hiển vi TKHV25

Nội thất trường học

Tủ đựng hóa chất THC15

Nội thất trường học

Xe đẩy XĐTN01

Nội thất trường học

Giá để thiết bị GS22

Nội thất trường học

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm TĐ10

Nội thất trường học

Ghế thí nghiệm GTN101

Nội thất trường học

Bàn chuẩn bị thí nghiệm BCB101

Nội thất trường học

Bàn thí nghiệm trung tâm

Nội thất trường học

Bàn thí nghiệm học sinh BTN 102

Nội thất trường học

Bàn thí nghiệm cho học sinh BTN101