Mô tả trang

Tủ sắt hồ sơ

Nội thất văn phòng

Tủ hồ sơ TU09K3

Nội thất văn phòng

Tủ văn phòng TU09F

3,350,000 

Tủ gỗ tài liệu

Nội thất văn phòng

Tủ tài liệu NT1260D

Nội thất văn phòng

Tủ tài liệu NT1260

Nội thất văn phòng

Tủ giám đốc DC940H5

3,990,000 

Nội thất văn phòng

Tủ NT1960KGA

3,250,000 

Nội thất văn phòng

Tủ NT1960DA

Nội thất văn phòng

Tủ văn phòng gỗ TG04K-2

2,490,000 

Nội thất văn phòng

Tủ tài liệu BC914

2,490,000 

Nội thất văn phòng

Tủ hồ sơ gỗ RAT1960-3G4D

2,990,000 

Nội thất văn phòng

Tủ gỗ tài liệu NT1600D

2,790,000 

Nội thất văn phòng

Tủ tài liệu AT1960G

2,050,000 

Hộc di động