bàn học sinh

Hình dáng:
Bàn hai chỗ ngồi.
Mặt bàn hình chữ nhật phẳng ngang
Ngăn bàn để sách và tài liệu
Yếm bàn chắn lửng phía trước đợt bàn
Hotline: 091.532.0022