ghế học sinh

Hình dáng:
Ghế  đơn (Một chỗ ngồi)
Mặt ghế phẳng ngang
Tựa ghế hình chữ nhật
Các góc tựa ghế và của đệm ghế bo tròn
Hotline: 091.138.5522