Bàn thí nghiệm trung tâm

Bàn thí nghiệm trung tâm gồm các bàn đơn ghép lại, một giá treo và 1 chậu rửa đi kèm, kết hợp với một số hộc
Hotline: 091.138.5522