Tủ giám đốc DC940H5

3,990,000 

Tủ giám đốc DC940H5

Thiết kế phía trên không cánh có đợt để tài liệu,

Phía dưới là hai khoang cánh mở có đợt để tài liệu

Hotline: 091.138.5522